Tam Tasdik Vergi Denetim Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak sunduğumuz Tam Tasdik-Vergi Denetim hizmetleri ile şirketinizi ilgilendiren vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarında yaşanan değişiklikler/gelişmeler tarafımızca yakından takip ederek yorumlanır, firmanız kayıtlarının en güncel mevzuat ve uygulamalara uygun tutulması sağlanır. Tam tasdik denetimi kapsamında şirketinizin mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri ve muhasebe standartları kapsamında uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

Tam Tasdik-Vergi Denetimi kapsamında temel hizmetlerimiz;
  • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
  • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
  • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
  • Geçici Vergi Beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
  • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi
  • Gelir-Kurumlar Vergisi istisnalarının tasdikidir.