İç Denetim Sistemlerinin Oluşturulması

            Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak şirketinizin veya grup şirketlerinizin organizasyon yapısının etkin, güvenilir ve değer üreten şekilde yapılandırılması veya mevcut organizasyonundaki iş akış süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve olası risklerinin en aza indirgenmesi noktasında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

            Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olan iç denetim eksikliği alanında uzmanlarımızca tespit edilen sorunlar göz önünde bulundurularak "iç kontrol sistemi'' kurulmaktadır. Kurulan sistem ile varlıkların korunması, hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru tutulması, mevzuatlara uygunluk ve mali tabloların üst yönetime raporlanması hedeflenir.

      Hizmetlerimiz;
  • Şirketinizin iç denetim konusunda ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve üst yönetime raporlanması
  • İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Ekibin Oluşturulması,
  • İç Denetim Konusunda Gerekli Eğitimlerin Verilmesi.
  • İç Denetimin Yürütülmesi (Outsourcing),
  • Suistimal ve Risk Değerlendirmesi,
  • Kalite Güvence Denetiminin Gerçekleştirilmesi,
  • İç Denetim Danışmanlığı,
  • Özel Amaçlı Denetim Hizmetleridir.