Finansal Danışmanlık Hizmetleri

          Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. finansal danışmanlık hizmeti kapsamında şirketinizin finansal, stratejik ve operasyonel alanlarındaki faaliyetlerinin gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet vermektedir. Bu alanda gösterdiğimiz başlıca hizmetler: mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması, yatırımların doğru finansmanı, finansal esneklik ve gücün optimalleştirilmesidir.
 
 • Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesi
 • Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması
 • Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek görünümü
 • Büyüme planlarının alternatif senaryolara göre hazırlanması
 • Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, olası sorunların veya potansiyel fırsatların belirlenmesi
 • Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç ödeme kapasitesinin arttırılması
 • Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
 • Kısa ve uzun vadeli finansal planların hazırlanması
 • Bütçe, Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosu Projeksiyonu oluşturulması ve Temel Finansal Rasyoların belirlenmesi
 • Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi
 • Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması için alternatif nakit yönetim planlarının hazırlanması
 • Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ile finansal sorunlar için alternatif çözümler önerilmesi
 • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin finansal planlamalara göre izlenmesidir.