Yatırım Teşvik ve Ar-Ge Harcamalarına İlişkin Tasdik Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak yatırım teşvik ve Ar-Ge Harcamaları konularında şirketinizin teşvik ve istisnalardan doğru şekilde yararlanma ve yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğu kapsamında;
 • Yatırım Teşvik Belgesinin alınması,
 • Yatırım devam ederken Teşvik Belgesi kapsamında yapılan alımlar neticesinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması,
 • Yatırım Teşvik Belgesinin alınmasından sonra teşvik kapsamında alınan makine teçhizatın mevzuata uygun muhasebeleştirilmesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapama işlemleri,
 • İndirimli Kurumlar vergisi hesaplama tablolarının düzenlenmesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK indirimlerinin uygulanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında harcamaların tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi hizmetlerini vermekteyiz.
 
            Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak 5746 Sayılı Kanun kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi belgesi sahibi olan/olacak şirketinizin kanun kapsamında yaptıkları Ar-Ge harcamalarının tamamını vergi matrahlarından düşerek vergi indirimi desteğinden, Ar-Ge personeli ücreti sigorta primi, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ile gümrük vergisi istisna ve desteklerinden yararlanması hususunda;
 • Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi Belgesinin alınması
 • Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi harcamalarının belirlenebilmesine yönelik muhasebe sisteminin revize edilmesi, bu sayede kurumlar vergisi indirimden azami miktarda yararlanılması
 • Kanun kapsamında personel ücreti sigorta primi, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnalarından yararlanılabilmesi için personelin Ar-Ge merkezine giriş-çıkış saatlerine göre bordroların hazırlanması,
 • Mevzuata uygun olarak verilmesi gereken vergi matrahı ve SGK primlerinin hesaplanması, şirket tarafından verilen beyannamelerin kontrolüdür.