Transfer Fiyatlandırma Danışmanlık Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak şirketlerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde ibraz etmesi gereken Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form ve Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rapor kapsamında ilgili beyanların mevzuata uygunluğu ve gerçeğe uygunluğunun sağlanması konusunda denetim, danışmanlık ve raporlama hizmetleri sunmaktayız. Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri kapsamında;
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması.
  • Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış oldukları raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
  • Mevcut transfer fiyatlandırması politikalarının ya da mevcut raporların analiz edildiği ve bulguların değerlendirildiği "Risk Analizi Raporu"
  • Hali hazırda Transfer Fiyatlandırması Politikası bulunmayan mükellefler için Transfer Fiyatlandırması planlamasının yapılması
  • İş Modellerinde meydana gelen yeniden yapılanmaların transfer fiyatlandırması yönünden değerlendirilmesi ve ilgili planlama çalışmaları
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun doldurulması ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
  • Grup içi hizmet sözleşmelerin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, risklerin tespiti ve sözleşmelerin yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ile ilişkilendirilmesidir.