Vergi İadesi Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak Vergi İadesi süreçlerinde şirketinize iade listelerinin hazırlanmasından vergi iadesinin gerçekleşmesine kadar tüm süreçlerde uçtan uca hizmet vermekteyiz. Şirketiniz vergi iadelerine ilişkin olarak;
  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
  • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması.
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi.
  • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
  • Vergi dairelerince talep edilecek özel amaçlı raporların hazırlanması.
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında tecil terkin veya iadelere ilişkin YMM raporlarının hazırlanması.
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesidir.