Finansal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak şirketinizin karşılaştığı riskleri en iyi şekilde yönetilmesine için finansal risk yönetimi hizmetleri sunuyoruz.
  • Şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmasında risklerin erken belirlenmesi ve karar alma   mekanizmasının kurumsal risk göstergelerine göre şekillendirilmesi
  • Kurumsal risk yönetimi danışmanlık hizmetleri kapsamında ilgili şirketlerin anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi ve raporlaması
  • Şirketlerin riskten korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasıdır.