TMS-TFRS-UFRS Kapsamında Bağımsız Denetim Hizmetleri

            Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve partner denetim şirketi AB Euro Bağımsız Denetim A.Ş.  Türkiye Denetim Standartları'na göre; 6102 No.lu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na ("TFRS") ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi gerçekleştirmektedir.