BOBİ FRS Kapsamında Bağımsız Denetim Hizmetleri

Orbis Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ve partner denetim şirketi AB Euro Bağımsız Denetim A.Ş.  Türkiye Denetim Standartları'na göre; 6102 No.lu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı'na ("BOBİ FRS") göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi gerçekleştirmektedir.